2017-06-09 Zilveren bondsspeld voor Salvoleden

Naast alle werkzaamheden voor haar eigen volleybalclub Salvo'67 in Maartensdijk, waar zij bijvoorbeeld al jarenlang wedstrijdsecretaris is, deed Hilly elk weekend de controle van de wedstrijdformulieren in de regio. Vroeger werden ook de uitslagen naar haar doorgebeld door de verenigingen. Elk weekend verwerkte zij de uitslagen en gaf dit door aan het regiokantoor. Daar is nu een einde aan gekomen door de invoering van het digitale wedstrijdformulier.

 

Arbitrage
Dick deed ook de formulierencontrole en was tevens lid van werkgroepen aangaande Arbitrage en Standen en Uitslagen. Dick heeft zich zeer beijverd voor het invoeren van gegevens in de computer. Het is bekend, dat hij jaren geleden zelfs op zijn wintersportvakanties de uitslagen verwerkte en doorstuurde naar het regiokantoor. De regio is zowel Dick als Hilly enorm dankbaar voor hun inzet. De zilveren bondsspeld komt hun ten volle toe.

Hieronder een foto van de uitreiking aan Dick en Hilly op 8 juni 2017