2018-07-06 Bevestiging tussennetten hersteld

De staat waarin de tussennetten al geruime tijd verkeerde was voor menigeen een doorn ik het oog.
Er zijn nogal wat discussies intern gehouden hoe dit op te lossen, maar daarvoor moest wel onderzocht worden wat nu echt het manko was.

Te langen  leste heeft H2 het op zich genomen actie te ondernemen en in goed overleg met Gerrit (Vierstee) is op 7 juli 2018 een hoogwerker de zaal in gereden.
De situatie kon toen goed bekeken worden en gelukkig kon onze Salvo-techneut Pieter Dank met fysieke en mentale steun van teamgenoten
Jan Nieuwenhuize en Henk Nokkert het euvel ter plekke herstellen. Al met al toch een flinke klus die wel 6 uren in beslag nam.
Hulde voor het initiatief van deze heren.