Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Vertrouwens Contact Persoon (VCP) bij SALVO’67

 

Waarom een VCP?

Het bestuur van SALVO’67 wil dat de zaken binnen de sportvereniging goed op orde zijn.

Een veilige sportomgeving hoort daarbij, waarin sporters met plezier en vertrouwen kunnen groeien en bloeien. Maatregelen om een sociaal veilige sportomgeving te creëren, zijn daarbij van belang om ongewenst gedrag te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan onsportief gedrag, pesten(ook via social media), beledigingen, mishandeling, discriminatie of (seksuele) intimidatie. De begeleiding van je team speelt daarin een cruciale rol. Maar goed voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen wanneer deze veilige sportomgeving er niet is, hoort daar ook bij.

 

Wat is een VCP?

Een VCP is een door het NOC*NSF gecertificeerd iemand die binnen de sportvereniging is aangesteld en onafhankelijk is van het bestuur. Wanneer je vindt dat er geen sprake is van een veilige sportomgeving en daarmee niet naar je directe begeleiding kunt of durft, kan je contact opnemen met de VCP. Deze luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen.

 

Wat kan je van een VCP verwachten?

De VCP doet helemaal niets zonder jouw instemming. Wel kan de VCP voorstellen doen aan het bestuur op welke wijze ongewenst gedrag binnen de vereniging kan worden tegen gegaan.De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Wanneer jij melding wilt maken van een vorm van ongewenst gedrag, neem dan contact op met de VCP van SALVO’67. Ook kan je een melding telefonisch doen bij het meldpunt van NOC*NSF op 0900 2025590. Dit meldpunt is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar en geeft advies omtrent ongewenst gedrag en verwijst je eventueel door naar de poule van vertrouwens-personen(VP) en adviseurs van het NOC*NSF.

Op dit moment is is het bestuur bezig aan de vacature van VCP invulling te geven.

Meer weten?

Meer informatie over de VCP vind je op de NOC-NSF website op: http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/vertrouwenscontactpersoon.