Weekbericht 44 2013

Weet je dat:

  •  Vrijdag 1 november ons Bedrijven/Herfsttoernooi is en dat het ontzettend gezellig dreigt te gaan worden.
  •  Maandag 4 november de Algemene Ledenvergadering plaatsvindt in de Mauritshoeve en er vooraf koffie/thee met wat lekkers is?
  •  Op onze ALV interessante onderwerpen aan de orde komen?
  •  Alle leden en ouders van jeugdleden op de ALV welkom zijn?
  •  De loten van de G(rote) C(lub) A(ctie) nog tot en met 4 november verkocht kunnen worden?
  •  Dat de verkoopboekjes van deze GCA vanaf dinsdag 5 november bij Gijs Jacobsen of bij de trainer ingeleverd moeten worden?
  •  Het fluit- en telschema voor de thuiswedstrijden ook op onze website staat?
  •  Het volledige wedstrijdprogramma via de website te raadplegen is per team?