Vertrouwens Contact Persoon

  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vertrouwens Contact Persoon

Vertrouwens Contact Persoon (VCP) bij Salvo’67

In de media verschijnen met regelmaat berichten over seksuele intimidatie en misbruik die soms jarenlang plaats heeft kunnen vinden, ook binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd. Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden. De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak hun hele leven lang.

Meldplicht

NOCNSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden. De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in: Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de (vertrouwenscontactpersoon van de) bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging. ‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Binnen Salvo ‘67 onderstrepen we net als Nevobo en NOCNSF het belang van deze meldplicht en vragen we iedereen binnen onze club, binnen ieders mogelijkheden, vermoedens van seksuele intimidatie en/ of misbruik te melden bij het bestuur van onze vereniging via info@salvo67.nl. Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van onze club.

Vertrouwenspersoon 
Voor de leden van de verenigingen die lid zijn van de BSF, is in overleg tussen gemeente, Mens De Bilt en de BSF een vertrouwenspersoon aangesteld.
Deze aangestelde vertrouwenspersoon kan deze door iedereen die daar behoefte aan heeft benaderd worden. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied zijn van seksuele intimidatie, machtsmisbruik of ander grensoverschrijdend gedrag zoals pesten of gewelddadigheid.
Haar naam is Mirjam Valkenburg. Zij is sociaal werker bij Mens De Bilt. Je kunt Mirjam bereiken via de mail vertrouwenspersoon@salvo67.net of via telefoonnummer 06-30714483. Bij afwezigheid kan haar voicemail worden ingesproken en belt zij of haar vervanger (bij langdurige afwezigheid) terug.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Eerst zal in een gesprek geprobeerd worden te achterhalen wat er gebeurd is en hoe dit is beleefd. Daarna zal gekeken worden welke stappen nodig zijn. Dat kan variëren van een verhelderend gesprek met betrokkenen, contact met het bestuur van de vereniging tot in ernstige gevallen contact met de sportbonden of het doen van aangifte.
De wensen van de melder zijn hierin leidend; de vertrouwenspersoon is er primair voor degene die zich meldt.
Uiteraard zal er natuurlijk veel aandacht zijn voor preventie om herhaling te voorkomen

Menu