Beachvelden Reserveersysteem

  1. Home
  2. Beachvelden Reserveersysteem

In de planning hieronder is te zien wanneer de beachvelden in gebruik zijn en wanneer ze beschikbaar zijn.

Om een deel van de kosten van de beachvelden te kunnen dekken beginnen we dit beachseizoen met een contributie van EUR 20 per lid. Hiervoor kun je het hele seizoen gebruik maken van de velden. Maak het bedrag voor je eerste keer over naar de bankrekening van Salvo ’67 (NL47INGB0003036632) onder vermelding van je naam en “beach 2023”. Veel plezier met beachvolleyballen!

Reserveren kan alléén via dit systeem.

Menu